حجم معاملات | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

حجم معاملات

این جدول شامل میزان حجم های مجاز برای ابزارهای مالی و انواع حساب می باشد. شما می توانید در این جدول حداقل و حداکثر حجم های موجود برای تراکنش های مربوط به ابزار مالی را پیدا کنید. حجم ها برای حساب های NetTradeX به واحد ارز پایه هستند و اگر ابزار مورد نظر دارای ارز نباشد، حجم به واحد دارائی است. حجم ها برای حساب های MetaTrader 4 به لات ارائه داده شده اند.

NetTradeX
MetaTrader4
MetaTrader5

توجه

1 حجم معاملات برای حساب های تجاری در پلت فرم NetTradeX به واحد ارز پایه ارائه می شود

Close support
Call to instagram Call to Telegram Call to WhatsApp Call Back