دربارۀ کارگزار جهانی فارکس | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

با ما بیشتر آشنا شوید

IFC Markets: بیشتر از یک کارگزار

ارزش های ما
چشم انداز و هدف ما به همراه پیشرفت دائمی، ارزش های ما هستند
اعتماد
اعتماد
ابتکار
شفافیت
قابل دسترسی
کمال
IFC Markets از ابتدای تاسیسش در سال 2006 تاکنون در راستای ایجاد اعتماد بین معامله گران، کارگزارها و همۀ بازیگران فعال در بازار مالی حرکت کرده است.
ابتکار یکی از عوامل کلیدی پیش برندۀ بازارهای مالی محسوب می شود و این اعتقاد راسخ ما است که بدون ابتکار هیچ پیشرفتی حاصل نمی شود.
شفافیت، راهبرد ارزشمند شرکت ما است.
یکی از اصول ما این است که همۀ اطلاعات مربوط به کارمزدها را ارائه بدهیم و یک کانال ارتباطی شفاف و باز داشته باشیم.
هدف ما این است که همۀ اطلاعاتی که کاربران مان به آنها نیاز دارند، کامل و کاربردی برای معامله باشند.
بازارهای مالی نزد ما برای همه در دسترس هستند.
تجربۀ یک کاربر این بینش و انگیزه را به ما می دهد تا خدمات مان را کامل کنیم.
هدف ما این است که یک شریک قابل اعتماد برای معامله گران مان باشیم.

چرا 210هزار مشتری IFC Markets را انتخاب می کنند

650+ ابزار معاملاتی
17 سال در بازار
0.4 پیپ اسپرد
ابزارهای نامحدود بسازید
اجرای فوری
0% بدون کارمزد پنهان
شرکای ما
Close support
Call to instagram Call to Telegram Call to WhatsApp Call Back